Όροι & Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για το ηλεκτρονικό ηλεκτρονικό κατάστημα «AEGEAN Shop in the Clouds» το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: https://shopintheclouds.aegeanair.com/el/ και αντιπροσωπεύει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται προς αγορά από επιβάτες σε επιλεγμένες πτήσεις της AEGEAN. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν παραγγείλετε οποιοδήποτε προϊόν από το AEGEAN Shop in the Cloud. Θα πρέπει να σημειώσετε ότι όταν αλληλεπιδράτε με αυτόν τον ιστότοπο ή αναγνωρίζετε τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν ή παραγγέλνετε οποιοδήποτε προϊόν, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της AEGEAN Shop in the Clouds κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, και τυχόν αλλαγές θα αναρτηθούν στον ιστότοπο. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε τους όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, καθώς μπορεί να έχετε ήδη αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω κάποιας αλληλεπίδρασης.

Τοποθεσία Λειτουργίας της τοποθεσίας
Το AEGEAN Shop in the Clouds λειτουργεί τον ιστότοπο από τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα - Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο Β57 19019 Αθήνα – Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Αττική, Ελλάδα.

Περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά σε μια ενότητα αυτής ή άλλης Ιστοσελίδας, κανένα τμήμα της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να δημοσιευτεί, να μεταφραστεί, να ληφθεί, να προβληθεί ή να μεταδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του AEGEAN Shop in the Cloud. Επιτρέπεται η προβολή ή λήψη αντικειμένων από τον Ιστότοπο μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν τροποποιούνται και ότι όλα τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα τηρούνται.

Πνευματική ιδιοκτησία (Copyright)
Όλο το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της AEGEAN Airlines και του AEGEAN Shop In the Clouds, το λογότυπο, το σχέδιο, το κείμενο, τα γραφικά, οι εικόνες, τα αρχεία ήχου και άλλα αρχεία, καθώς και η επιλογή και η διαρρύθμισή τους ("Υλικά") είναι επιφύλαξη παντός δικαιώματος Πνευματικής ιδιοτκησίας ©. Εκτός από όσα αναφέρονται στο παρόν, κανένα από τα Υλικά δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευτεί, ληφθεί, εμφανιστεί, δημοσιευτεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ηλεκτρονικά, μηχανικά, φωτοτυπικά, ηχογραφημένα ή με άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της AEGEAN Airlines και του AEGEAN Shop In the Cloud ή του αντίστοιχου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Χορηγείται άδεια προβολής, αντιγραφής, διανομής και λήψης του υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική και ενημερωτική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορείτε, χωρίς την άδεια της AEGEAN Airlines και του AEGEAN Shop In the Cloud ή του αντίστοιχου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, (α) να αντιγράψετε, να δημοσιεύσετε ή να δημοσιοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό σε οποιοδήποτε δίκτυο υπολογιστών ή μέσα εκπομπής ή δημοσιεύσεων, (β) να τροποποιήσετε τα υλικά και (γ) να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε τυχόν σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται στα υλικά.

Εμπορικά σήματα
Τα εμπορικά σήματα (κατατεθέντα ή μη) και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν αποκλειστικά στην AEGEAN Airlines. Τίποτα στον Ιστότοπο δεν μπορεί να ερμηνευτεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επέτρεπε, άμεσα ή έμμεσα, τη χρήση ενός εμπορικού σήματος που εμφανίζεται στον Ιστότοπο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου αυτού του εμπορικού σήματος.


Περιορισμοί Ευθύνης
Το AEGEAN Shop In the Cloud και τα περιεχόμενά του παρέχονται όπως φαίνεται, χωρίς καμία σιωπηρή ή ρητή εγγύηση. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης δημόσιας νομοθεσίας, το AEGEAN Shop in the Clouds δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ιδιαίτερα όσον αφορά την εμπορεύσιμη ποιότητα ή την καταλληλότητα για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον, το AEGEAN Shop in the Clouds δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με τη χρήση, την εγκυρότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των αντικειμένων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή σε σχέση με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση τους. Παρόλο που το AEGEAN Shop in the Clouds λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή τυχόν σφαλμάτων στον Ιστότοπο, αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τυχόν τέτοια σφάλματα που τυχόν εμφανιστούν. Καμία συνδεδεμένη εταιρεία, στέλεχος, υπάλληλος, εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της AEGEAN Airlines δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για ζημίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή κέρδους ως συνέπεια της χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή αδυναμία χρήσης των εν λόγω στοιχείων.


Τροποποιήσεις
Έχουμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε και να τροποποιούμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς για να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς που επηρεάζουν την επιχείρησή μας, αλλαγές στην τεχνολογία, αλλαγές στους τρόπους πληρωμής, αλλαγές σε σχετικούς νόμους και ρυθμιστικές απαιτήσεις και αλλαγές στις δυνατότητες του συστήματός μας. Θα υπόκειστε στις πολιτικές και τους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν τη στιγμή που παραγγέλνετε προίόν(τα) από εμάς, εκτός εάν οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις πολιτικές ή σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις απαιτείται να γίνει από το νόμο ή την κρατική αρχή ή εάν σας ειδοποιούμε για την αλλαγή σε αυτές τις πολιτικές ή σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις προτού σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης αποστολής.

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Το ηλεκτρονικό κατάστημα AEGEAN Shop in the Clouds και η χρήση του διέπεται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαδικασία σχετικά με ή σε σχέση με το ηλεκτρονικό κατάστημα AEGEAN Shop in the Clouds ή/και τη χρήση του ανήκει στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Πληροφορίες Προϊόντος
Φροντίζουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της τιμής, της διαθεσιμότητας, των προδιαγραφών και των εικόνων, θα είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Ωστόσο, καθώς τα προϊόντα θα ενημερώνονται τακτικά, αυτό μπορεί να επηρεάσει τις εικόνες, τη διαθεσιμότητα, τις προδιαγραφές και τις τιμές τους. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν είναι σε κλίμακα (εκτός εάν αναφέρεται ρητά στις περιγραφές των μεμονωμένων προϊόντων). Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τα προϊόντα που λαμβάνετε, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής και ανταλλαγής. Οποιοδήποτε τυπογραφικό, γραμματικό ή άλλο λάθος ή παράλειψη σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπου θα υπόκειται σε διόρθωση χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους μας.


Αγορά Προϊόντων
• Όταν υποβληθεί μια παραγγελία αγοράς, θα λάβετε ένα email που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας και θα περιέχει τα στοιχεία της παραγγελίας και της πτήσης παράδοσης.
• Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων κάθε παραγγελίας που υποβάλλετε. Η AEGEAN διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία.
• Η υποβολή παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης που θα επιλέξετε για παράδοση.
• Η επεξεργασία/αλλαγή/τροποποίηση παραγγελίας όταν πραμγατοποιηθεί στο σύστημά μας δεν είναι εφικτή. Μόνο η ακύρωση είναι διαθέσιμη. Η αδυναμία ακύρωσης παραγγελίας 48 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης ισχύει για όλες τις παραγγελίες και τις συναλλαγές.
• Αυτήν τη στιγμή η ηλεκτρονική αγορά προϊόντος από το AEGEAN Shop in the Clouds e-shop είναι διαθέσιμη μόνο για ενεργές κρατήσεις όπου η υπηρεσία είναι διαθέσιμη.
• Η τιμή των προϊόντων θα είναι η τιμή που εμφανίζεται στη σχετική σελίδα του ιστότοπου, η οποία θα προστεθεί στο συνολικό οφειλόμενο ποσό. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Ενώ οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες που έχουν επιβεβαιωθεί μέσω email επιβεβαίωσης.
• Τα μέλη του Miles+Bonus μπορούν να συλλέγουν μίλια μέσω ηλεκτρονικών αγορών προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα AEGEAN Shop in the Clouds. Τα μέλη μπορούν επίσης να εξαργυρώσουν τα μίλια τους έναντι αγορών προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα AEGEAN Shop in the Clouds.
• Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ο οποίος θα εμφανίζεται τυπωμένος και θα παραδοθεί σε έντυπο παραστατικό (όπως ισχύει) κατά τη διάρκεια της πτήσης.
• Όλες οι κάρτες χρεώνονται σε ευρώ (EUR).

Διαθεσιμότητα προϊόντος και ακύρωση
Το ηλεκτρονικό κατάστημα AEGEAN Shop in the Clouds δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα AEGEAN Shop in the Clouds δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα έλλειψης αποθέματος. Στη συνέχεια θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Ζητήστε να μην παραδώσουμε τα προϊόντα που αγοράσατε, όπου στην περίπτωση αυτή η πιστωτική σας κάρτα ή/και ο λογαριασμός Miles+Bonus θα πιστωθεί μόνο εάν το έχετε ζητήσει ηλεκτρονικά περισσότερες από 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης. Ο χρόνος πίστωσης εξαρτάται από τη διαδικασία συμφωνίας τραπεζικού ιδρύματος εάν πληρωθεί με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Εάν πληρωθεί χρησιμοποιώντας μίλια, θα υποβληθεί σε αυτόματη επεξεργασία.
Απόρριψη / Άρνηση παράδοσης των αγορασμένων προϊόντων, σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία επιστροφής χρημάτων θα ξεκινήσει κατά την προσγείωση και θα δείτε το ποσό σε Ευρώ ή Μίλια να πιστώνεται το αργότερο εντός 20 ημερών. Λάβετε υπόψη ότι ο εκδότης της τράπεζας της πιστωτικής σας κάρτας μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χρόνο για να καταχωρήσει τα χρήματα στον λογαριασμό σας.

Τιμή προϊόντων

• Η τιμή αγοράς για κάθε προϊόν που παραγγέλθηκε εμφανίζεται μαζί με το προϊόν στον ιστότοπο.
• Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος παράδοσης/αποστολής
• Το AEGEAN Shop in the Clouds διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή οποιουδήποτε προϊόντος προσφέρεται στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Όλες οι τιμές είναι σε EUR ή/και μίλια επιβράβευσης Μίλια + Bonus.
• Η τιμή για τα προϊόντα που προσφέρονται στο κατάστημα AEGEAN στα σύννεφα ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή των ίδιων προϊόντων που διατίθενται στον έντυπο κατάλογο προϊόντων του Shop in the clouds.
• Οι προσφορές/εκπτώσεις που διατίθενται στον ιστότοπο ενδέχεται να διαφέρουν ή να μην είναι διαθέσιμες για τα ίδια προϊόντα που είναι διαθέσιμα στον έντυπο κατάλογο προϊόντων του Shop in the clouds.
• Η Aegean Airlines S.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις των προγραμμάτων προώθησης, όπως εκπτώσεις/προσφορές και/ή τερματισμό προγραμμάτων προώθησης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
• Η πληρωμή μπορεί να γίνει με χρήση κάρτας Visa και Mastercard ή/και μίλια επιβράβευσης Miles+Bonus. Κάρτες που δεν είναι ενεργοποιημένες στο Διαδίκτυο δεν μπορούν να γίνουν δεκτές διαδικτυακά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τράπεζα έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας. Η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί όταν κάνετε κλικ στο κουμπί επιβεβαίωσης. Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, εξουσιοδοτείτε την αφαίρεση του συνολικού κόστους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προμήθειας προσαύξησης ή συναλλαγής που μπορεί να εφαρμοστεί και να εισπραχθεί από την τράπεζά σας ή τον πάροχο της πιστωτικής σας κάρτας.

Επιστροφές προϊόντων & επιστροφές χρημάτων

Το AEGEAN Shop in the Clouds θα δέχεται επιστροφές μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Λάβατε λάθος παραγγελία εν πτήσει
• Το προϊόν είναι ελαττωματικό ή/και κατεστραμμένο κατά τη μεταφορά/φόρτωση, σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε με ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας μας
• Η επιστροφή χρημάτων θα διεκπεραιωθεί από το AEGEAN Shop in the Cloud εντός 20 εργάσιμων ημερών και θα χρεωθεί ξανά στην πιστωτική κάρτα ή τον λογαριασμό Miles+Bonus που χρησιμοποιήθηκε για την ηλεκτρονική αγορά. Λάβετε υπόψη ότι ο εκδότης της τράπεζας της πιστωτικής σας κάρτας μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χρόνο για να καταχωρήσει τα χρήματα στον λογαριασμό σας.
• Το AEGEAN Shop in the Cloud δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ένας κωδικός προσφοράς, ο οποίος δόθηκε σε έναν πελάτη ως αποζημίωση για μια ανταλλαγή, χρησιμοποιηθεί από άλλον πελάτη για την αγορά αγαθών από το AEGEAN Shop in the Cloud.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα των παραγγελιών μου για τη διαδικασία ακύρωσης εκτός σύνδεσης πάντα συμπεριλαμβάνοντας το αναγνωριστικό παραγγελίας που λάβατε μέσω email επιβεβαίωσης κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας.
• Σε περίπτωση ακύρωσης/διακοπής της πτήσης, οι επιβάτες θα πρέπει να συνδεθούν στην ενότητα των παραγγελιών τους και να ακυρώσουν τις προπαραγγελίες τους ηλεκτρονικά ώστε να τους επιστραφούν έγκαιρα τα χρήματα.

Πολιτική για μέλη Miles+Bonus
• Το Miles+Bonus είναι το πρόγραμμα πιστότητας της AEGEAN και της Olympic Air. Μόνο τα μέλη του Miles+Bonus μπορούν να κερδίσουν ή να εξαργυρώσουν μίλια για online αγορές προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα AEGEAN Shop in the Clouds, σύμφωνα με συγκεκριμένες παραμέτρους.
• Η AEGEAN διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ:
Τα Μίλια που μπορείτε να κερδίσετε υπολογίζονται ως το 2πλάσιο του κόστους των αγορών που ολοκλήρωσε το Μέλος (1€ = 2 Μίλια). Τα αντίστοιχα Μίλια θα πιστωθούν στον λογαριασμό του Μέλους μετά την παράδοση του προϊόντος. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, τα μίλια που κερδίσατε από την αγορά του προϊόντος θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό του μέλους Miles+Bonus. Κάθε μέλος πρέπει να συμπληρώσει το αναγνωριστικό μέλους Miles+Bonus στο σχετικό πεδίο στο https://shopintheclouds.AEGEANair.com. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η σωστή εγγραφή των Μιλίων. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να διατηρείται από το Μέλος μέχρι να εμφανιστούν τα Μίλια στον Λογαριασμό του. Η AEGEAN μπορεί, κατά την κρίση της, να καθορίσει εάν τα έγγραφα που υποβάλλει το Μέλος αποτελούν επαρκή απόδειξη ή όχι.

Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις κάντε κλικ εδώ.

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΜΙΛΙΩΝ:
Τα μέλη πρέπει να έχουν συλλέξει επαρκή αριθμό μιλίων επιβράβευσης για να τα ανταλλάξουν με προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημα AEGEAN Shop in the Clouds, στη συνολική τιμή λιανικής τους. Οι αγορές προϊόντων μέσω εξαργύρωσης Μιλίων υπολογίζονται με βάση την αναλογία 1 ευρώ = 300 Μίλια επιβράβευσης. Τα αντίστοιχα Μίλια επιβράβευσης θα αφαιρεθούν αυτόματα από τον λογαριασμό Miles+Bonus τη στιγμή της συναλλαγής. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων ή ακύρωσης, τα μίλια που εξαργυρώθηκαν για την αγορά προϊόντος θα πιστωθούν πίσω στον λογαριασμό του μέλους Miles+Bonus εντός 20 ημερών.

Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις κάντε κλικ εδώ.

Ανωτέρα βία
Το AEGEAN Shop in the Clouds δεν ευθύνεται για αδυναμία εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του έναντι των πελατών, ούτε για απώλειες ή ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από τέτοια αδυναμία εκτέλεσης, εάν η εν λόγω αστοχία οφείλεται σε ανωτέρα βία ή οποιασδήποτε περίσταση πέρα ​​από τον έλεγχό της. Ένα συμβάν Ανωτέρας Βίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη, γεγονός, μη πραγματοποίηση, παράλειψη ή ατύχημα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Απεργίες ή άλλες εργατικές ενέργειες
• Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία και άλλες φυσικές καταστροφές
• Τις πράξεις, διατάγματα, νομοθεσία, κανονισμούς και περιορισμούς της κυβέρνησης οποιασδήποτε χώρας
• Εμφύλιο αναβρασμό, ταραχή, εισβολή, πόλεμο, τρομοκρατική επίθεση
• Αδύνατη χρήση των σιδηροδρόμων, της ναυτιλίας, των αεροσκαφών, των μηχανοκίνητων μεταφορών και των δημόσιων/ιδιωτικών τηλεπικοινωνιών

Η απόδοσή μας βάσει οποιασδήποτε Σύμβασης θεωρείται ότι έχει ανασταλεί για την περίοδο που συνεχίζεται η Ανωτέρα Βία και θα έχουμε παράταση του χρόνου εκτέλεσης για τη διάρκεια αυτής της περιόδου.